skip to Main Content

SOUTH : กรณีบาบอ ทำร้ายเด็กนักเรียนจนบาดเจ็บเข้ารพ. ควรหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
.
อัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ นักสิทธิชายแดนใต้โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว กรณีบาบอ ทำร้ายเด็กนักเรียนจนบาดเจ็บเข้ารพ. ควรหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
ใจความว่า …เรื่องเด็กถูกทำร้ายโดยบาบอขอติงนิดตอนนี้การออกข่าวการให้ข่าวกลายเป็นการตำหนิเหยื่อ เช่นบอกว่าบาบอเตือนหลายครั้งแล้ว เด็กเป็นเด็กไม่ดี และการพูดว่าเด็กเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อน ซึ่งเด็กพิการ ผู้ดูแลคือ บาบอ ต้องเข้าใจเขามากกว่านี้และยิ่งไม่ควรทำรุนแรง
.
ตอนนี้ทุกคนพยายามคลี่คลายบรรยากาศโดยไม่เอาเหยื่อเป็นศูนย์กลางเหมือนกรณีผู้หญิงถูกข่มขืนก็จะตั้งคำถามว่าเหยื่อแต่งตัวโป๊ ไปในยามวิกาล นี่คือการสร้างสังคมใครมีสถานะเหนือกว่าจะได้รับการปกป้องจากสังคม และไปประณามเหยื่อ ด้อยค่าเหยื่อจนลืมการกระทำรุนแรงของผู้ถูกกล่าวหาไป ทีมหลายทีมไปที่โรงเรียนแต่ทีมที่ไปที่บ้านเด็กไปเยี่ยมครอบครัวปรากฎในสื่อน้อยมาก การรับผิดและการเยียวยาที่เหมาะสมจะช่วยคลี่คลายทั้งเหยื่อและสังคม ดีกว่าปกป้องสถาบัน ทีมตนเอง เรายังไม่เห็นมาตราการใดๆในการป้องกันมิให้เกิดซ้ำเลย
.
นอกจากนี้ยังมี แถลงการณ์ร่วมเรื่องเด็กถูกทำร้ายในสถาบันสอนศาสนาอิสลามจากเครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ Child Protection Network (CPN)
(คำแถลงการณ์)
.
สืบเนื่องจากภาพวีดีโอที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ TIkTOK เป็นภาพเด็กถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าและปาก จากการค้นหาข้อมูลปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 19:00 น ที่สถาบันฮาฟิส(สถาบันสอนอ่านอัลกุรอ่าน) ในตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง โดยผู้ดูแลสถาบันดังกล่าว ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้กระทำได้ไปพบเด็กและครอบครัวเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษต่อ
การกระทำรุนแรงแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำรุนแรงต่อเด็กโดยผู้ดูแลและใกล้ชิดเด็กโดยเฉพาะสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่สำหรับเด็กในการศึกษาเรียนรู้ทางด้านศาสนาอิสลามที่เป็นที่นิยมของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้จะส่งลูกหลานไปเรียน ดังนั้นจึงควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและปราศจากการใช้ความรุนแรงเพื่อมิให้เกิดวงจรการใช้ความรุนแรงต่อไปในอนาคต
.
กลุ่มด้วยใจและภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจึงขอเรียกร้องต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้
การเยียวยาเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจเด็ก ครอบครัวและสังคม
1. ควรมีการเยียวยาทางด้านจิตใจต่อเด็กที่เป็นผู้เสียหายและเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจที่อาจจะได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาว
2. ควรมีการเยียวยาทางด้านความเป็นธรรมให้กับเด็กและครอบครัวผู้เสียหายโดยกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมและเป็นธรรม
.
การป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ
1. ผู้กระทำควรได้รับการประเมินทางด้านจิตใจและควรได้รับการอบรมการดูแลเด็กโดยใช้รูปแบบการลงโทษเชิงบวกหรือการใช้วินัยเชิงบวก
3. ผู้ดูแลเด็กโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบควรมีการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 254 และจิตวิทยาเด็ก
4. สถาบันและสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบควรมีการกำหนดมาตรการการดูแลเด็กและมาตรการการลงโทษเด็กเชิงบวกและการห้ามการใช้ความรุนแรงต่อเด็กโดยเด็ดขาด
5. เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมจึงควรมีการแสดงความเสียใจและขอโทษต่อสาธารณะเพื่อเป็นตัวอย่างมิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำ
.
รายชื่อผู้ลงนาม
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
เครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ Child Protection Network
กลุ่มด้วยใจ
องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี(HAP)
เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ JASAD
#CPN
#เครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้
.
#ขุนคมคำ

กรณีบาบอ ทำร้ายเด็กนักเรียนจนบาดเจ็บเข้ารพ. ควรหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ