กรมการปกครองชี้แจงข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายฮัจย์ และที่เรียกเก็บเพิ่มส่วนที่ขาด 29,000 บาท – White Channel

White Channel

กรมการปกครองชี้แจงข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายฮัจย์ และที่เรียกเก็บเพิ่มส่วนที่ขาด 29,000 บาท

SOCIAL: กรมการปกครองชี้แจงข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายฮัจย์ และที่เรียกเก็บเพิ่มส่วนที่ขาด 29,000 บาท ขณะที่ผู้ประกอบการฮัจย์ และ ฮุจญาจ โอด! หาเงินไม่ทัน บางบริษัทต้องแบกรับภาระเงินก้อนนี้แทน
.
กรณีค่าใช้จ่าย 29,000 บาทที่กรมการปกครองเก็บเพิ่มจากผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 66 นั้นได้รวมอยู่ในส่วนของประกาศแล้ว ไม่ได้บวกเพิ่มจากที่ประกาศแต่อย่างใด
.
เมื่อ 20 พ.ค. 66 กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ โพสต์ผ่านเพจ ขอชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายรวมที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์จ่าย “ผ่าน” กรมการปกครอง ที่ต้องจ่ายให้กระทรวงฮัจย์ของซาอุดีอาระเบีย ในการยื่นขอ VISA รวม 6,770.90 ริยาล (คิดเป็น 64,400 บาท) ประกอบด้วย (ตามภาพประกอบ) 1.1 ค่าประกันของกระทรวงฮัจย์ 68 ริยาล 1.2 ค่าธรรมเนียมการออก VISA HAJJ ที่ซาอุเก็บ 300 ริยาล 1.3 ค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ซาอุเก็บ 59.8 ริยาล 1.4 ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ 28.75 ริยาล 1.5 ค่าธรรมเนียมหน่วยบริการของซาอุ 983.25 ริยาล 1.6 ค่าบริการแคมป์ที่พัก (ช่วงการทำฮัจย์) 784 ริยาล 1.7 ค่าอาหาร ค่าบริการของหน่วยงานซาอุ (ช่วงการทำฮัจย์) 3,565 ริยาล 1.8 ค่ารถยนต์ขนส่งตลอดการทำฮัจย์ 982.1 ริยาล . การลงทะเบียนผกับกรมการปกครองของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์นั้น มีการจ่ายเงินลงทะเบียนล่วงหน้าว่าจะไปฮัจย์ จำนวน 80,400 บาท ซึ่งแยกเป็น
  • ค่าตั๋วเครื่องบินบางส่วน 45,000 บาท
  • และค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กระทรวงฮัจย์ของซาอุ ในการยื่นขอ VISA บางส่วน จำนวน 35,400 บาท
   เงินลงทะเบียนที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ลงทะเบียนไว้ ส่วนที่จะจ่ายให้กระทรวงฮัจย์ของซาอุ จำนวน 35,400 บาท นั้น ไม่พอต่อค่าใช้จ่ายที่กระทรวงฮัจย์ของซาอุบังคับให้จ่ายเพื่อจะยื่นขอ VISA จึงต้องมีการจ่ายเพิ่มส่วนที่ขาด จำนวน 29,000 บาท เพื่อจะสามารถยื่นขอ VISA ได้
   .
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้จ่ายตอนลงทะเบียน จำนวน 45,000 บาท นั้น ไม่พอต่อการเรียกเก็บของแต่ละสายการบินที่ทำการขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ แต่ละสนามบิน
  .
  อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการฮัจย์หลายบริษัททั่วประเทศ ตั้งคำถามว่าเหตุใดกรมการปกครอง กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ถึงเรียกเก็บเพิ่มในระยะเวลากระชั้นชิด 16 พ.ค. 66 เช่นนี้
  .
  ซึ่งเที่ยวบินแรกที่จะไปทำฮัจย์คือ 21 พ.ค. 66 ส่งผลให้ฮุจญาจจำนวนไม่น้อยเตรียมเงินจำนวนดังกล่าวไม่ทัน ผู้ประกอบการหลายบริษัทจึงต้องแบกรับภาระในส่วนที่เพิ่มมาตรงนี้
  .
  “ฮุจญาจ บางคนเก็บเงินทั้งชีวิต เพื่อทำฮัจย์ จะเดินทางอยู่แล้วเงินขาดอีก 29,000 บาท จะยกเลิกการเดินทางก็ไม่สามารถทำได้ บางบริษัทเห็นใจฮุจญาจยอมออกให้ก่อน บางบริษัทก็ช่วยคนละครึ่ง เพื่อให้การเดินทางไปบ้านของพระเจ้าเป็นไปอย่างราบรื่น” ตัวแทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์กล่าว
  .
  21 พ.ค. 66
  ที่มา กรมการปกครอง

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ