กรมการปกครองแจงค่าประกอบพิธีฮัจย์ปี 66 – White Channel

White Channel

กรมการปกครองแจงค่าประกอบพิธีฮัจย์ปี 66

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 

📢ประกาศ📍อัตราราคาค่าบัตรโดยสารเที่ยวบินขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยประจำปี พ.ศ. 2566 

(ฮ.ศ. 1444) 

ในแต่ละท่าอากาศยาน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาด้วย

รูปภาพที่บันทึก

IMG_2794.JPG
IMG_2795.JPG
IMG_2796.JPG
IMG_2797.JPG
IMG_2798.JPG
IMG_2799.JPG
IMG_2800.JPG
IMG_2801.JPG
IMG_2802.JPG
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ