White Channel

กรมศิลป์ฯตรวจปืนใหญ่ วัดพระมหาธาตุ พบจารึกอักษรยาวี บางกระบอกตีตราฮอลันดา

SOCIAL : กรมศิลป์ฯตรวจปืนใหญ่ วัดพระมหาธาตุ พบจารึกอักษรยาวี บางกระบอกตีตราฮอลันดา
.
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ร่วมกันตรวจสอบสภาพความชำรุดของปืนใหญ่ทั้ง 9 กระบอก ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รื้อย้ายจากบริเวณโดยรอบวิหารพระกัจจายนะ (วิหารพระแอด) มาเก็บรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์วัด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ปืนใหญ่ที่เก็บรักษาไว้ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นี้ บางกระบอกมีลักษณะพิเศษ เช่น มีจารึก #อักษรยาวี ระบุปีที่สร้างซึ่งตรงกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือปืนใหญ่ของฮอลันดา ที่มีตราสัญลักษณ์ VOC R รวมทั้งยังได้ตรวจสอบสภาพความชำรุดของพระพุทธรูปโบราณ ภายในวิหารทับเกษตร และวิหารโพธิ์ลังกา เพื่อเตรียมการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นการปกป้องคุ้มครองโบราณวัตถุดังกล่าว ให้ยั่งยืนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
.
“ปืนใหญ่เหล่านี้ รวมทั้งโบราณวัตถุ และโบราณสถาน ภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ล้วนเป็นหลักฐานแสดงถึงประวัติศาสตร์ และความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนครศรีธรรมราช ที่มีมาแต่ครั้งอดีตได้เป็นอย่างดี” อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว
.
เดลินิวส์

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ