skip to Main Content

จาน ชาม และภาชนะต่างๆหลังผ่านการใช้งาน ควรล้างทำความสะอาดทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคโดยอุปกรณ์การล้างต้องสะอาดอยู่ในสภาพดี วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตรซึ่งการล้างภาชนะทุกประเภทให้สะอาดจะต้องกำจัดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำเปล่า จะช่วยให้ล้างง่ายขึ้น แถมลดปริมาณการใช้น้ำยาล้างจานได้อีกด้วย

1.ล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบไขมัน เศษอาหาร และสิ่งสกปรกโดยฟองน้ำ ผ้าสะอาดหรือแผ่นใยสังเคราะห์ช่วยในการทำความสะอาด

2.ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกอย่างน้อย 2 ครั้งหรือล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อกจนสะอาดเพื่อล้างทำความสะอาดคราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆที่ยังตกค้างออกให้หมด

3.การฆ่าเชื้อ กรณีที่เกิดโรคระบาด ล้างด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ 82-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วินาที หรือแช่ในน้ำผสมน้ำปูนคลอรีน ที่มีความเข้มข้น 50ppm. (ไม่เกิน 200ppm.) อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที หรือแช่ในสารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อภาชนะอุปกรณ์อื่นๆอย่างน้อย 2 นาทีและกรณีน้ำท่วมให้แช่น้ำเดือด หรือน้ำยาคลอรีน200 ppm. นาน 15 นาที

ภาชนะอุปกรณ์ที่ล้างทำความสะอาดแล้วต้องนำมาคว่ำไว้บนตะแกรงหรือตะกร้า สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้แห้งเองอาจผึ่งกลางแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดเพราะอาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรใช้ผ้าขาวสะอาดเช็ดแทน

————————————————
#White news #จาน #วิธี
#น้ำยา #ล้าง #เชื้อโรค

กรมอนามัยเผยวิธีการล้าง “จาน” ให้ถูกวิธี แถมลดปริมาณการใช้น้ำยาล้างจานได้อีกด้วย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ