skip to Main Content

SOCIAL : กรรมการอิสลาม กทม.นำคณะหารือ ชัชชาติ พัฒนากรุงเทพ เช่นนำที่ดินในชุมชนมัสยิดมาใช้ประโยชน์สาธารณะ​ เช่นสวนหย่อม​ หรือ​ ลานกีฬา
.
9​ สิงหาคม​ 2565 ดร.ชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)​ได้เปิดโอกาสให้​ นายอรุณ​ บุญชม​ ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร​ นำคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร​ ทั้งคณะ​ จำนวน​ 30​ คน​ เข้าพบปะและหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานคร​ โดยให้ประชาคมมุสลิมใน​ กทม.มีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับทางราชการกรุงเทพมหานคร
.
ที่ประชุม​ ได้หารือในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์หลายเรื่อง​ อาทิ-
-การส่งเสริมสถานศึกษาจริยธรรมประจำมัสยิด
-การพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัด​ กทม.
– การจัดให้มีครัวฮาลาล​ ในสถานศึกษา​ และโรงพยาบาลสังกัด​ กทม.
– การพัฒนาร้านอาหารฮาลาลในชุมชน​ และบาทวิถี​ ให้มีมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
– นำที่ดินในชุมชนมัสยิดมาใช้ประโยชน์สาธารณะ​ เช่นสวนหย่อม​ หรือ​ ลานกีฬา
– ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม​ และสังคมพหุวัฒนธรรม
– ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนของ​ กทม.​ทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
– สร้างความคุ้นเคยในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม​ ระหว่างชาวมุสลิม​ กับเพื่อนร่วมสังคมต่างศาสนิก
ผลการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่กระชับมิตรซึ่งกันและกันเป็นอย่างดียิ่ง
.
ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้มาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนในหลายด้าน จุดแข็งของกรุงเทพมหานคร คือเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน เช่น เขตบางรัก มีมัสยิด วัด โบสถ์ กุฎีขาว กุฎีจีน พี่น้องมุสลิมในกรุงเทพฯ มีอยู่ประมาณ 300,000 คน คิดเป็นประมาณ 5% ของประชากร อาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือมัสยิด ก็จะดูแลให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น เนื่องจากชุมชนมีความต้องการที่แตกต่างกัน ต้องดูรายละเอียด รวมถึงดูเรื่องอัตลักษณ์ชุมชนด้วย เช่น ชุมชนมุสลิมจะมีเรื่องอาหารฮาลาล ที่ผ่านมามีการจัดเทศกาลอาหารฮาลาลที่มัสยิดฮารูณ เขตบางรัก ได้รับการตอบรับดีมาก แต่ละชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวมุสลิม ชาวพุทธ หรือชาวคริสต์ มีความเข้มแข็งของตนเอง กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการเข้าไปดูแลและช่วยเหลือให้อัตลักษณ์เหล่านี้สร้างมูลค่าและคงความสวยงามทางวัฒนธรรม สำหรับบางเรื่องที่ไม่มีข้อมูล เช่น ในพื้นที่เขตคลองสานมีพื้นที่ว่างใกล้มัสยิดขาวสามารถทำเป็นพื้นที่สาธารณะได้ ก็จะให้คนเข้าไปดู วันนี้เป็นการหารือที่ดี เน้นการเป็นพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ เพราะสามารถอยู่ร่วมกันทุกศาสนาได้ ซึ่งอาจมีการสื่อสารและช่วยเหลือกันในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป
.
BKK LIVE
สมัย เจริญช่าง
.
#ขุนคมคำ

กรรมการอิสลาม กทม.นำคณะหารือ ชัชชาติ พัฒนากรุงเทพ เช่นนำที่ดินในชุมชนมัสยิดมาใช้ประโยชน์สาธารณะ​ เช่นสวนหย่อม​ หรือ​ ลานกีฬา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ