skip to Main Content

….ช่วยชาติวันนี้ง่าย ทำกันได้แทบทุกคน
แค่เพียงรักษาตน อย่าออกบ้านเว้นจำเป็น
ถึงคราวที่ต้องออก ฟังหมอบอกอย่าทำเล่น
หน้ากากใส่ให้เป็น เจลแอลกอฮอล์พกพาไป
หากเข้าที่ชุมชน ระหว่างคนรักษาไว้
ระยะห่างที่ปลอดภัย อย่าให้ใครเข้าใกล้ตัว
ข่าวสารต้องรับฟัง แต่ระวังพวกข่าวมั่ว
อย่าแชร์ถ้าไม่ชัวร์ ตื่นแต่ตัวอย่าตื่นตูม

ด้วยความปรารถนาดีจากไวท์นิวส์
ประพันธ์ #ปราชญ์สวรรค์
ภาพ #ขุนคมคำ

กลอนเตือนกันช่วงโควิด19

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ