skip to Main Content

WORLD : ด้วยรัก…กลุ่มชาวฮินดู ในรัฐกรณาฏะ
ของอินเดีย ร่วมแจกจ่ายสิ่งของให้แก่มุสลิม
ในเดือนเราะมะฎอน และ อีฏิลฟิตริ
.
#ขุนคมคำ

กลุ่มชาวฮินดู ในรัฐกรณาฏะ ของอินเดีย ร่วมแจกจ่ายสิ่งของให้แก่มุสลิม ในเดือนเราะมะฎอน และ อีฏิลฟิตริ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ