skip to Main Content

WORLD : กลุ่มนักศึกษาแพทย์มุสลิม รวมตัวกันแถลงข่าว เพื่อให้สังคมเห็นว่า โรงเรียนสอนศาสนาสอนอะไรพวกเขา และมิใช่ว่า เรียนในโรงเรียนด้านศาสนาแต่จะไปเป็นหมอไม่ได้
.
ทั้งนี้ฝ่ายขาวฮินดูพยายาม ใส่ร้ายภาพลักษณ์ของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเชิงลบว่าเป็นที่หลบซ่อนของผู้ก่อการร้าย เรียนแต่ศาสนาทำให้ล้าหลังไม่ทันโลก โดยในรัฐอุตรประเทศ มุขมนตรีของรัฐได้ร้องขอให้ศาลตั้งทีมสอบสวนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
.
ขณะที่องค์กรมุสลิมยินดีให้ความร่วมมือภาครัฐเพื่อพิสูจน์ตนเองว่า โรงเรียนสอนศาสนาโปร่งใสและเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของอินเดีย
.
Millat times
.
#ขุนคมค

กลุ่มนักศึกษาแพทย์มุสลิม รวมตัวกันแถลงข่าว เพื่อให้สังคมเห็นว่า โรงเรียนสอนศาสนาสอนอะไรพวกเขา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ