กลุ่มสตรีอัฟกานิสถานตั้งโครงการ ฮิญาบและพรหมจรรย์ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงธรรมะ – White Channel

White Channel

กลุ่มสตรีอัฟกานิสถานตั้งโครงการ ฮิญาบและพรหมจรรย์ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงธรรมะ

WORLD : กลุ่มสตรีอัฟกานิสถานตั้งโครงการ ฮิญาบและพรหมจรรย์ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงธรรมะ
.
‎เมื่อ 9 ธันวาคม 65 มูลนิธิ “Conscious Youth” ได้จัดตั้งโครงการชื่อ “ฮิญาบและพรหมจรรย์” โดยมีผู้หญิงหลายสิบคนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักเคลื่อนไหวในอัฟกานิสถาน
.
‎จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งโครงการนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของฮิญาบในสังคมอิสลาม และคุณธรรมของการปฏิบัติหน้าตามกฎหมาย
.
Bakhtar News
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ