skip to Main Content

 

กลุ่มฮิวแมนไรท์วอทช์ เผยข้อมูลจากดาวเทียม พบพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้เสียหายเป็นบริเวณกว้าง จำนวน 10 จุดในเมืองมองด่อว์ รัฐยะไข่ หลังจากที่ทหารพม่าใช้มาตรการปราบปรามชาวมุสลิมโรฮิงญาอย่างรุนแรง

กลุ่มสิทธิ์ฯเผยข้อมูลพื้นที่ไฟไหม้เสียหาย10จุดในมองด่อว์ เมียนมา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ