กลุ่มอัตตาอิบูนนำคณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะฮฺเดือนเราะมะฎอน เเจกอาหารและน้ำดื่มจำนวน 134 ชุด – White Channel

White Channel

กลุ่มอัตตาอิบูนนำคณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะฮฺเดือนเราะมะฎอน เเจกอาหารและน้ำดื่มจำนวน 134 ชุด

WORLD : กลุ่มอัตตาอิบูนนำคณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะฮฺเดือนเราะมะฎอน เเจกอาหารและน้ำดื่มจำนวน 134 ชุด (สิกอยะฮ์/ริฟาดะฮ์) ให้แก่ฮุจยาจและพี่น้องในแผ่นดินหะรอม
.
กิจกรรมนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของเราที่จัดขึ้นเป็นประจำ โดยเชิญชวนพี่น้องที่เดินทางไปกับอัตตาอิบูนรวมถึงได้รับความสนใจจากพี่น้องที่เคยร่วมเดินทางไปกับอัตตาอิบูนร่วมมีส่วนร่วมด้วย
.
ขอบคุณ : กลุ่มอัตตาอิบูน 29-3-66
ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ ที่เน้นอิบาดะหฺ ความเข้าใจ และความอบอุ่นเป็นพี่น้อง
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ