White Channel

กลุ่มอัตตาอิบูนฯ นำคณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะฮฺเดือนเราะมะฎอน เเจกอาหารและน้ำดื่มจำนวน 187 ชุด

SOCIAL : กลุ่มอัตตาอิบูนฯ นำคณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะฮฺเดือนเราะมะฎอน เเจกอาหารและน้ำดื่มจำนวน 187 ชุด (สิกอยะฮ์/ริฟาดะฮ์) ให้แก่ฮุจยาจและพี่น้องในแผ่นดินหะรอม
.
กิจกรรมนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของเราที่จัดขึ้นเป็นประจำ โดยเชิญชวนพี่น้องที่เดินทางไปกับอัตตาอิบูนรวมถึงได้รับความสนใจจากพี่น้องที่เคยร่วมเดินทางไปกับอัตตาอิบูนร่วมมีส่วนร่วมด้วย
(28 มีนาคม 2566)
.
กลุ่มอัตตาอิบูน
ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ ที่เน้นอิบาดะหฺ ความเข้าใจ และความอบอุ่นเป็นพี่น้อง

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ