White Channel

กลุ่มอัตตาอิบูน นำคณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะฮฺเดือนเราะมะฎอน ประกอบพิธีอุมเราะฮฺเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว

SOCIAL : กลุ่มอัตตาอิบูน นำคณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะฮฺเดือนเราะมะฎอน ประกอบพิธีอุมเราะฮฺเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว เมื่อ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา
.
ขอต่อเอกองค์อัลลอฮฺทรงตอบรับอุมเราะฮฺในครั้งนี้ของทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยเถิด
.
ต่อมาในวันที่ 27 มีนาคม ได้มีกิจกรรมอบรมประจำวันเเก่คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะฮฺเดือนเราะมะฎอน โดย อ.บุคอรีย์ อั๊ลการีมี และ อ.ไฟซอล พุ่มดอกไม้
.
ขอบคุณ : กลุ่มอัตตาอิบูน
ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ ที่เน้นอิบาดะหฺ ความเข้าใจ และความอบอุ่นเป็นพี่น้อง
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ