White Channel

กลุ่มอัตตาอิบูน นำคณะฮุจยาจ เข้าพัก ณ ทุ่งมีนา วันตัรวียะฮ์ เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว

HAJJ1444 : กลุ่มอัตตาอิบูน นำคณะฮุจยาจ เข้าพัก ณ ทุ่งมีนา วันตัรวียะฮ์ เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
الحمد لله
.
อัตตาอิบูน
ฮัจญฺ/อุมเราะฮฺ ที่เน้นอิบาดะหฺ ความเข้าใจและความอบอุ่นเป็นพี่น้อง

ฮัจญย์ #ฮัจย์1444

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ