skip to Main Content

#กลุ่มแม่บ้าน บ้านทอนนาอีม ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนำกระจูดแปรรูป สิ้นค้าหลากหลาย ที่ยังคงอัตลักษณ์ชายแดนใต้ อย่างลงตัว
อีกหนึ่งกลุ่มของชุมชนบ้านทอนนาอีม สถานที่ผลิตจักสานกระจูดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 4 – 5 ดาว ระดับจังหวัด ที่นี่ทำเป็นกลุ่มแม่บ้านสตรีมากถึง 30 คน และมีสมาชิคกลุ่มนี้ผลิตสิ้นค้า 10 คนต่อวันคอยสลับหมุ่นเวียนไปมา เพื่อผลิตให้กับลูกค้าที่สั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งจากโรงแรม รีสอร์ท โรงเรียน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ วัยหนุ่มสาวเริ่มให้ความสนใจขึ้นมาเรื่อยๆ นอกจากนี้นังได้รับรางวัลมากมาย ทั้งนำไปแสดงตามงานต่างๆ อย่างน่าสนใจ

ที่นี่พร้อมที่จะให้ผู้ที่สนใจมาเรียนมาฝึกได้เสมอ เป็นการฝึกสมาธิได้ดี ผ่อนคลาย สามารถสร้างรายได้ได้อีกช่องทาง และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ด้วย

#WafeeMadakakul

————————————————
#White news #กลุ่มแม่บ้าน #ผลิตภัณฑ์ #กระจูด
#ชุมชนบ้านทอนนาอีม #สิ้นค้า #ผ่อนคลาย #สร้างรายได้

กลุ่มแม่บ้าน บ้านทอนนาอีม ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนำกระจูดแปรรูป

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ