skip to Main Content

SOCIAL : กลุ่ม นศ.การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ มหาวิทยาลัยเกริก ระดมเงินช่วยสังคม ซื้อหน้ากากอนามัย มอบให้ศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี
.
วันที่ 6 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ นักบินอำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการการบิน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น น้ำดื่ม 400 ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ลัง นมกล่อง 3 ลัง โดยมีนายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ อิหม่ามมูญาฮิด ลาตีฟี อิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐ/กอฎีประจำจังหวัดนนทบุรี อาจารย์อิมรอน เสมสายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา อาจารย์ไพรัช ผนิศวรนันท์ ผู้จัดการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมในการรับมอบ
.
ทั้งนี้ สิ่งของบริจาคดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนิสิตจิตอาสา“เด็กเกริกปันน้ำใจพิชิตโควิด 19” ที่จัดโดย กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ที่ได้ช่วยกันระดมเงินกันซื้อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในยุคโควิด 19 โดยนายมูบาร็อก มะมา ตัวแทนนิสิตจิตอาสา/ ประธานโครงการ “เด็กเกริกปันน้ำใจพิชิตโควิด 19” เปิดเผยว่า ตนเป็นนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม วิชาเอก การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ประชุมหารือกันกับเพื่อนนักศึกษา ต้องการทำประโยชน์ให้กับสังคม อย่างน้อยได้แบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในห้วงเวลานี้ โดยที่มี อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ และเราได้สละเงินส่วนตัวคนละเล็กละน้อย มีคณบดี คณาจารย์ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นในโครงการนี้ด้วย
.
ขณะที่นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายก อบต.ท่าอิฐ/ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ชื่นชมมหาวิทยาลัยเกริก และนักศึกษา ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อสังคม แม้จะอยู่ในสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดอย่างหนัก นอกจากนี้ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้มอบของที่ระลึกให้กับนายปรีดา เชื้อผู้ดี และคณะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม ที่ทุ่มเทต่อสู้กับโรคระบาด ช่วยเหลือประชาชน ผ่านศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษาแห่งนี้อีกด้วย
.

กลุ่ม นศ.การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ มหาวิทยาลัยเกริก ระดมเงินช่วยสังคม ซื้อหน้ากากอนามัย มอบให้ศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ