กษัตริย์ซัลมานฯซาอุฯจัดโครงการละศีลอดให้มุสลิมสตูล

SOUTH : กษัตริย์ซัลมานฯซาอุฯจัดโครงการละศีลอดให้มุสลิมสตูล
.
ที่บริเวณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ทางสถานฑูตซาอุดีอาราเบีย ประจำประเทศไทย โดย กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อาล ซาอูด ฯจัดโครงการเลี้ยงละศีลอดขึ้นมา ที่ตรงกับ ปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 1444 ตรงกับปี พ.ศ.2566 มีผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรมัสยิดภายในจังหวัดสตูล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ผู้นำศาสนา โรงเรียน มูลนิธิสะนาบิลเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม และประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ มาเข้าร่วม 600 คน ทั้งนี้ อ.ฮารูณ ราโอบ ผู้แทนฝ่ายกิจการศาสนา สถานทูตซาอุดีอาราเบียประจำประเทศไทย เป็นกล่าวรายงาน มี นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลเป็นผู้กล่าวในพิธีเปิด ในกิจกรรมนี้มีการบรรยายให้ความรู้ การเลี้ยงอาหารละศีลอด การแจกจ่ายอินทผาลัม มอบอัลกุรอานฉบับภาษาอาหรับ และมอบอัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย
.
อ.ฮารูณ ราโอบ ผู้แทนฝ่ายกิจการศาสนา สถานทูตซาอุดิอาราเบียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้คืนความสัมพันธ์ กับ ประเทศซาอุดิอาระเบีย แล้วนั้น ทำให้หลายมิติดีขึ้นไม่ว่า จะเป็นการท่องเที่ยวศาสนา และการศึกษา และในวันนี้ กษัตริย์ประเทศซาอุดิอาระเบียได้อนุเคราะห์งบประมาณในการจัดกิจกรรมละศีลอดให้กับชาวไทยมุสลิมในเมืองไทย แต่ครั้งนี้มาจัดที่จังหวัดสตูลโดยมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องมุสลิมในเมืองไทย ถือว่า เป็นโครงการที่ใหญ่ประจำปีของพี่น้องชาวจังหวัดสตูล และขอขอบคุณพี่น้องซาอุดิอาระเบีย แม้อยู่ห่างไกล แต่หัวใจอยู่ใกล้กัน ที่ห่วงใยมาตลอด โดยเฉพาะในช่วงที่สำคัญของพี่น้องมุสลิม คือ เดือนรอมฎอน ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมีน้ำใจชาวจังหวัดสตูล ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในนามพี่น้องมุสลิมในจังหวัดสตูล ขอขอบกล่าวขอบคุณจากใจจริง ที่ได้รับความกรุณา เมตตา จาก กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อาล ซาอูด ที่ได้จัดโครงการที่ดี มีประโยชน์ แก่พี่น้องมุสลิมในสตูล และขอพรจากพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลท่านตลอดไป “อามีน”
.
30 มีนาคม 66
เดลินิวส์
.

ขุนคมคำ

จำนวนการดู 59 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง