skip to Main Content

WORLD : กองบัญชาการตำรวจจังหวัดปักเตีย อัฟกานิสถาน เปิดเผยว่า มีผู้สำเร็จการฝึก 300 นาย จากศูนย์ฝึกตำรวจของจังหวัด ซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านยุทธวิธี เทคนิค อาชญากรรม และศาสนา
.
MOIAFGHANISTAN
.
#ขุนคมคำ

กองบัญชาการตำรวจจังหวัดปักเตีย อัฟกานิสถาน เปิดเผยว่า มีผู้สำเร็จการฝึก 300 นาย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ