skip to Main Content

SOCIAL : กอจ.นนทบุรี ระดมช่วยมัสยิดน้ำท่วม ด้านปชช.ทราบข่าวส่งสิ่งของบริจาค
.
14 ตุลาคม 64 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี แจ้งข่าวอิหม่ามทุกมัสยิด ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคจากสัปปุรุษ เพื่อช่วยเหลือมัสยิดที่ถูกผลกระทบกรณีอุทกภัยน้ำท่วม ได้แก่มัสยิดท่าอิฐ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลอุมมะห์(ตลาดขวัญ) และมัสยิดดารุ้ลอิสลาม(ท่าทราย) และนำส่งเงินบริจาคที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ภายในวันเสาร์ที่ 16 ต.ค.64
.
เพื่อสมทบกับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีตามมติที่ประชุม ส่วนผู้มีจิตศรัทธาประสงค์การมีส่วนร่วมบริจาคสามารถบริจาคผ่านอิหม่ามหรือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดของท่านหรือที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบให้ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีดำเนินการต่อไป
.
ด้านประชาชนที่ทราบข่าวสาร ได้พากันบริจาคช่วยเหลือชุมชนที่น้ำท่วม เช่น มูลนิธิเฟาซุ้ลอาบีดีน คลอง20 และ ผู้มีจิตศรัทธาหลายๆท่านได้บริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในชุมชนท่าอิฐ และพี่น้องฝั่งเกาะเกร็ด โดยมีคนในชุมชน และ จิตอาสา มาร่วมด้วยช่วยกันแจกจ่ายส่งต่อให้กับประชาชน ทั้งนี้ ขออัลลอฮฺตอบแทนทุกๆท่าน สำหรับน้ำใจในครั้งนี้
.
ขอบคุณ
กอจ.นนทบุรี
.
#ขุนคมคำ

กอจ.นนทบุรี ระดมช่วยมัสยิดน้ำท่วม ด้านปชช.ทราบข่าวส่งสิ่งของบริจาค

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ