White Channel

กอท.ต้อนรับคณะนักธุรกิจศรีลังกา ดูงานฮาลาลไทย

SOCIAL : กอท.ต้อนรับคณะนักธุรกิจศรีลังกา ดูงานฮาลาลไทย
.
พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบนายอาลี คาน รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ต้อนรับ คณะนักธุรกิจศรีลังกา ที่มีความเชี่ยวชาญ และ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล ซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 เพื่อศึกษาดูงานด้านอาหารฮาลาลของประเทศไทย
.
ในการนี้ คณะนักธุรกิจศรีลังกา ได้รับชม VDO Presentation เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ พันธกิจ ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมทั้ง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล ผ่าน Halal Application พร้อมสาธิตการใช้ Halal Application ดังกล่าว
.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
.
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ