skip to Main Content

UPDATE : กาตาร์จูงใจต่างชาติซื้ออสังหาด้วยวีซ่าพักระยะยาว

กาตาร์เปิดตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ต่างชาติ ด้วยแผนเสนอให้วีซ่าพำนักระยาว แก่ผู้ที่ซื้อบ้านหรือร้านค้า หวังกระจายรูปแบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาก๊าซเป็นหลัก และระดมทุนก่อนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ซึ่งแต่เดิมชาวต่างชาติจะต้องได้รับการรับรอง จากธุรกิจหรือชาวกาตาร์ในการขอวีซ่าพำนัก

แต่มาตรใหม่ที่ทางการประกาศเมื่อเดือนกันยายน จะให้สิทธิพำนักชั่วคราวแก่ชาวต่างชาติ ที่ซื้อสังหาริมทรัพย์มูลค่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6 ล้านบาท) และสิทธิพำนักถาวรแก่ชาวต่างชาติ ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 30.28 ล้านบาท) โดยจะได้รับการศึกษาและรักษาพยาบาลฟรี

ทั้งนี้ทางการเปิดย่านที่พักอาศัย ให้ชาวต่างชาติซื้อได้ 25 ย่าน ส่วนใหญ่อยู่ในและรอบกรุงโดฮา ในจำนวนนี้ 9 ย่านเป็นแบบขายขาด ได้กรรมสิทธิเต็ม ที่เหลือเป็นแบบสิทธิการเช่าถือครอง 99 ปี

ด้านบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์เผยว่า มาตรการนี้จะช่วยดูดซับที่พักที่ล้นตลาด และราคาร่วงไปเกือบหนึ่งในสาม นับจากปี 2016 คาดว่าผู้สนใจส่วนใหญ่ จะเป็นชาวเลบานอน อิหร่าน อียิปต์ และอินเดีย

ส่วนบริษัทตรวจสอบบัญชีเคพีเอ็มจี (KPMG) เผยว่า ตลาดที่พักอาศัยในกาตาร์ไม่ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หนักเท่ากับอสังหาริมทรัพย์ภาคอื่น แต่มาตรการควบคุมโรคทำให้มีการเลิกจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลทางอ้อมให้คนทำงานชาวต่างชาติ หลั่งไหลเดินทางออกจากกาตาร์.

กาตาร์จูงใจต่างชาติซื้ออสังหาด้วยวีซ่าพักระยะยาว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ