skip to Main Content

กาตาร์ห่วงความปลอดภัยหุจญาจญ์แม้ทางการซาอุฯ ยอมเปิดพรมแดน

กาตาร์ห่วงความปลอดภัยหุจญาจญ์แม้ทางการซาอุฯ ยอมเปิดพรมแดนให้หุจญาจญ์ (ผู้แสวงบุญ) ชาวกาตาร์เดินทางเข้าซาอุฯ เพื่อร่วมประกอบพิธีหัจญ์ประจำปีฮิจญ์เราะฮฺศักราช 1438 แล้วก็ตาม

ชัยคฺมุฮัมมัด บิน อับดุรเราะหฺมาน อาล ษานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์กล่าวระหว่างเดินทางเยือนนอร์เวย์ว่า ทางการซาอุฯ ยังไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องด้านความปลอดภัยของผู้แสวงบุญกาตาร์ตลอดช่วงพิธีหัจญ์ตามที่กระทรวงกิจการศาสนากาตาร์ได้เสนอ

เขากล่าวระหว่างแถลงข่าวว่า “ระดับความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศ, ภาษาและน้ำเสียงที่สื่อซาอุฯ ได้ใช้สร้างความเกลียดชังต่อชาวกาตาร์นั้นยังเป็นตัวแทนของสิ่งที่เรากังวลอย่างยิ่งในตอนนี้”

“ผู้แสวงบุญกาตาร์ที่ได้ข้ามพรมแดนเข้าไปยังซาอุฯ แล้ว ความปลอดภัยและความมั่นคงของพวกเขาถือว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของทางการซาอุดิอาระเบีย และนับตั้งแต่มีการเปิดพรมแดนก็มีผู้แสวงบุญกาตาร์ข้ามเข้าไปยังซาอุฯ แล้วกว่า 100 คน”

ที่มา : MEMO

กาตาร์ห่วงความปลอดภัยหุจญาจญ์แม้ทางการซาอุฯ ยอมเปิดพรมแดน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ