skip to Main Content

WORLD : กาตาร์เพิ่มความช่วยเหลือรายปีให้ฉนวนกาซาอีก 50%

รัฐบาลกาตาร์ประกาศว่าจะเพิ่มความช่วยเหลือ ทางการเงินให้กับพื้นที่ฉนวนกาซา จากประมาณ 240 ล้านดอลลาร์เป็น 360 ล้านดอลลาร์ต่อปี

รัฐบาลกาตาร์กล่าวในแถลงการณ์ว่า “เงินช่วยเหลือนี้จะใช้ในการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน, ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัวที่ยากไร้ และดำเนินการโรงไฟฟ้า เพื่อจำกัดสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายลง และสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในฉนวนกาซา” นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสของกาตาร์ ได้ย้ำถึงความเป็นปึกแผ่นและการสนับสนุน ระหว่างประเทศสำหรับฉนวนกาซา

ตั้งแต่ปี 2018 ประเทศรัฐอ่าวแห่งนี้ได้ให้เงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวที่ยากจนในฉนวนกาซา เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มต่อต้าน ซึ่งอยู่ภายใต้การปิดล้อมอย่างเข้มงวดของอิสราเอล ตั้งแต่กลางปี 2007 โดยรายงานขององค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2018 ระบุว่า 53 เปอร์เซ็นต์ของประชากรกว่า 2 ล้านคนของฉนวนกาซา อาศัยอยู่ในความยากจน และร้อยละ 80 ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนานาชาติ

ตามรายงานของ ไทมส์ออฟอิสราเอล (Times of Israel) มูฮัมหมัด อัล – เอมาดี (Mohammad Al-Emadi) ทูตกาตาร์ เดินทางมาถึงฉนวนกาซาเมื่อวานนี้ เพื่อประกาศโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโดฮา

อิสมาอิล ฮานิเยะห์ (Ismail Haniyeh) หัวหน้าสำนักการเมืองของฮามาสกล่าวขอบคุณกาตาร์ ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยกล่าวว่าการสนับสนุนนี้เป็นการขยายจุดยืนที่ซื่อสัตย์ของรัฐกาตาร์ ในการผ่อนคลายการปิดล้อมประชาชนของเราในฉนวนกาซา และต่อชาวปาเลสไตน์โดยทั่วไป เป็นการพิสูจน์ความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ ระหว่างชาวปาเลสไตน์และชาวกาตาร์ ”

อย่างไรก็ตาม ฉนวนกาซาเผชิญกับภาวะอัมพาตทางเศรษฐกิจ เนื่องมาจากข้อกำหนด 14 ปีของอิสราเอล ที่อียิปให้การสนับสนุน ในการจำกัด สินค้าเข้าและออกจากฉนวนกาซา และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง เนื่องจากทางการถูกบังคับให้วางมาตรการปิดกั้นที่เข้มงวด เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคร้ายแรง

กาตาร์เพิ่มความช่วยเหลือรายปีให้ฉนวนกาซาอีก 50%

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ