skip to Main Content

WORLD : กาตาร์-จีน พูดคุยฏอลิบานในคาบูล ถึงสถานการณ์และความร่วมมือ

สื่อท้องถิ่นอัฟกานิสถานรายงาน 24 สิงหาคม 64 มุลเลาะหฺ อับดุล กานี หัวหน้าสำนักงานการเมืองของเอมิเรตส์อิสลาม มีการประชุมพิเศษกับผู้แทนพิเศษของกาตาร์ในกรุงคาบูล
.
ในวันเดียวกัน Mullah Khairullah Khairkhwa และ Mullah Abdul Salam Hanafi ผู้แทนการเมืองของกลุ่มฏอลิบาน ได้มีการประชุมพิเศษกับเอกอัครราชทูตจีนหวังหยู
.
ซึ่งหัวข้อในการพูดคุยเน้นไปที่สถานการณ์ในอัฟกานิสถานและความร่วมมืออื่นๆ
.
Emartislamiurdu
.
#ขุนคมคำ

กาตาร์-จีน พูดคุยฏอลิบานในคาบูล ถึงสถานการณ์และความร่วมมือ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ