skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : กาตาร์-รัฐอ่าวอาหรับ มอบเงินช่วยเหลือปากีสถาน 4 พันล้านดอลลาร์

มูรตาซา ซัยยิด รักษาการผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐปากีสถาน กล่าวในการบรรยายสรุปว่า กาตาร์จะให้ความช่วยเหลือทวิภาคีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์, ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จะบริจาคเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ให้แก่ปากีสถานผ่านอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยเงินทั้งหมดจะทยอยมอบให้กับปากีสถานในช่วง 12เดือนนี้ เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตการเงินในประเทศ

การประกาศดังกล่าวมีขึ้น ก่อนการเยือนกาตาร์ของ เชห์บาส ชารีฟ (Shehbaz Sharif) นายกรัฐมนตรีปากีสถานในวันนี้ คาดว่าทั้ง2ประเทศจะบรรลุข้อตกลงสำคัญต่างๆร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของกาตาร์ไปยังปากีสถาน

ทั้งนี้มีรายงานว่าการประชุมคณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าจะมีการโอนเงินกู้มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ปากีสถาน การเบิกเงินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อปากีสถานในการจัดหาเงินทุนจากรัฐอ่าวอาหรับ เนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มประเทศรัฐอ่าวตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือปากีสถาน หากได้รับความช่วยเหลือจาก IMF ก่อนเท่านั้น

 

https://www.middleeastmonitor.com/20220823-qatar-gulf-states-to-assist-pakistan-with-4bn/

กาตาร์-รัฐอ่าวอาหรับ มอบเงินช่วยเหลือปากีสถาน 4 พันล้านดอลลาร์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ