skip to Main Content

WORLD : กาตาร์ รัสเซีย ร่วมสร้างความมั่นคงในอัฟกานิสถาน
.
12 กันยายน 64 เชค มูฮัมเหม็ด บิน อับดุลเราะหฺมาน อัล-ธานี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กาตาร์ เยือนกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย โดยมีนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ให้การต้อนรับ
.
ซึ่งการเยือนครั้งนี้ได้หารือประเด็น การสร้างเสถียรภาพที่มั่นคงในอัฟกานิสถาน
.
TOLONEWS
#Qatar#Russia
.
#ขุนคมคำ

กาตาร์ รัสเซีย ร่วมสร้างความมั่นคงในอัฟกานิสถาน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ