การที่เราไปฮุก่มคนที่โจมตีศาสนาอยู่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเราจะฮุก่มเขาได้ไหม – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ