skip to Main Content

WORLD : การประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาอาหรับ ได้รับการประกาศเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
.
16 ธันวาคม 64 หลังจากประสบความสำเร็จในความร่วมมือนำโดยซาอุดีอาระเบียกับ 15 ประเทศอาหรับภายใต้การดูแลขององค์การการศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์แห่งสันนิบาตอาหรับ (ALECSO) ได้มีการจารึก ‘การเขียนพู่กันอาหรับ: ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติ’ อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคาร ในรายการตัวแทนของ UNESCO เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
.
ด้วยความสำคัญที่ได้มาจากตำราทางศาสนา การประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาอาหรับจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาษาอาหรับตลอดประวัติศาสตร์ เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่สิ่งนี้มีส่วนในการถ่ายโอนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และค่านิยมทางศาสนาของอาหรับ
.
ดังนั้นจึงปลูกฝังความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของชาวอาหรับ
.
saudigazette
.
#ขุนคมคำ

การประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาอาหรับ ได้รับการประกาศเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ