skip to Main Content

WORLD : การละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ ที่มัสยิด Al-Awda ในใจกลางของ Rafah ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา
.
paltimes2015
.
#ขุนคมคำ

การละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ ที่มัสยิด Al-Awda ในใจกลางของ Rafah ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ