การสลามทักทายแล้วมีการหอมที่มือนั้นจะกระทำได้หรือไม่จะเป็นบิดอะฮฺไหม

จำนวนการดู 81 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง