skip to Main Content

WORLD : #ขอกำลังใจ แด่ 6 นศ.หญิงมุสลิม มหาวิทยาลัย Udupi ของอินเดีย ต้องการใส่ฮิญาบมาเรียนหนังสือ โดนกดดันจากครูใหญ่ และ รมต.ศึกษาฯของรัฐ ช่วงแรกโดนห้ามเข้าห้องเรียน ให้อยู่นอกห้อง ต่อมาโดนสั่งไม่ต้องมาเรียนที่วิทยาลัย ให้เรียนออนไลน์แทน แต่พวกเธอไม่ท้อ จะยืนหยัดใส่ฮิญาบต่อไปไม่ถอดเด็ดขาด
.
“เราไม่เคยกลัวอำนาจกดดันใดๆจากทางการ เรากลัวเพียงพระผู้เป็นเจ้า”
.
1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันฮิญาบสากล
.
#ขุนคมคำ

กำลังใจ แด่ 6 นศ.หญิงมุสลิม มหาวิทยาลัย Udupi ของอินเดีย ต้องการใส่ฮิญาบมาเรียนหนังสือ โดนกดดันจากครูใหญ่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ