กินข้าวโซโฮรเสร็จแต่ยังไม่แปรงฟันมาแปรงอีกทีตอนเช้าอย่างนี้ทุกวันจะเป็นไรไหม

Loading