skip to Main Content

SOCIAL : กุรบานที่นูรุลฮูดา หนองแบน สารภี แม้เหงา แต่ คกก.มัสยิด นำเนื้อแจกทุกครัวเรือน
.
21 ก.ค. 64 อีดกุรบ่านปีนี้ ที่มัสยิดหนองแบน ดูเงียบเหงา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะเชียงใหม่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดง
ทุกครอบครัวต่างรวมตัวกันละหมาดที่บ้าน มัสยิดถูกปิด ด้วย พรบ.โรคติดต่อ ประกาศของทางสำนักจุฬาราชมนตรี
การเชือดกุรบ่าน ถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกันการรวมตัวของผู้คน ทางคณะกรรมการมัสยิดเป็นผู้จัดการในการแบ่งหุ้นเนื้อให้กับเจ้าของหุ้น และแจกจ่ายไปยังชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ประมาณ 2-3 กิโลกรัม หนึ่งเพื่อปฏิบัติตามซุนนะห์ และในสถานการณ์ที่ได้รับความยากลำบากในปัจจุบัน
การใส่ใจดูแลสอดส่องความทุกข์ยากลำบากของผู้คนในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบจึงเป็นอามานะห์ที่สำคัญยิ่ง อันจะนำมาซึ่งความพึงพอพระทัยของเอกองค์อัลลอฮฺ ซุบฮาฯ ซึ่งหมายถึงการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์
ขอทุกท่านดูแลซึ่งกันและกันในเบื้องต้น เมื่อท่านอิ่ม ก็จงมอง คนรอบข้างของท่านด้วย สิ่งนี้เป็นคำสั่งใช้ในศาสนาอิสลาม
.
ขอบคุณ
ข่าวมุสลิมเชียงใหม่

กุรบานที่นูรุลฮูดา หนองแบน สารภี แม้เหงา แต่ คกก.มัสยิด นำเนื้อแจกทุกครัวเรือน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ