skip to Main Content
ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล icon-google-play ico-ios new-whiteflix

บรรยากาศอีดิ้ลอัฎฮา 1440 มุสลิมทุกทั่วประเทศ จะเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมตัวญาติพี่น้องเพื่อพบปะกัน ความสำคัญของอีดิ้ลอัฎฮา คือ การเชือดกุรบาน วัว แพะ แกะ
จำนวนมัสยิดทั่วประเทศไทย 3,912 มัสยิด เฉลี่ยแล้วทำกุรบานเพื่อพระผู้เป็นเจ้า มัสยิดละประมาณ 1-2 ตัว นอกจากนี้ยังมีองค์กรศาสนา มูลนิธิ ที่รับทำกุรบานแจกจ่ายให้กับเด็กยากไร้ ยากจน คนขัดสน และผู้มีสิทธิได้รับ องค์กรเหล่านี้จะต้องไปจ้างโรงเชือดที่ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวก ตั้งแต่กระบวนการเชือด แร่เนื้อ
นายนเรศ บินมาลา เจ้าของโรงเชือดนเรศฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรไมตรี 8 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเชือดนเรศฟาร์ม พร้อมแล้วสำหรับกุรบาน ในวันอาทิตย์ 11 สิงหาคม 2562 โดยมียอดแพะกว่า 100 ตัว และมีวัวอีกประมาณ 30 กว่าตัว
ส่วนปริมาณการจำหน่ายวัวกับแพะในช่วงกุรบาน ของฟาร์มนเรศ ปกติมักจะขายวัวได้เยอะกว่าแพะ เนื่องจากปริมาณการบริโภคมากกว่า และราคาถูกกว่า
มารยาทวันอีดิลอัฎฮา
มารยาทที่พึงปฏิบัติในวันอีดิลอัฎฮานั้น ก็เป็นเหมือน เช่น มารยาทในวันอีดิลฟิตรฺ เพียงมีข้อสังเกตบางอย่างเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้มีการตักบีรหลังละหมาดประจำวัน นับแต่คืนวันอีดจนกระทั่งเวลาอัศริของวันที่สามของวันตัซรีก คือ นับต่อจากวันอีดอีกสามวัน
2. รีบทำการละหมาดอีดแต่เช้า เพื่อจะกลับมาเชือดกุรบาน
3. ไม่ต้องรับประทานอาหารก่อนการละหมาดอีดอัฎฮา
4. ให้เชือดสัตว์เป็นกุรบานสำหรับผู้มีความสามารถ
5. จัดการแบ่งสัดส่วนเนื้อกุรบานเป็นสามส่วน ดังนี้ หนึ่งส่วน ให้ตนเองและครอบครัว ส่วนที่สอง ให้ญาติสนิทมิตรสหาย และส่วนที่สาม ให้แก่คนยากจนอนาถา

#ขุนคมคำ

 

กุรบาน แพะ-แกะ เทศกาลอิฎิลอัฎฮา

Back To Top
Search