skip to Main Content

POLITICS ‘กูเฮง’ ส.ส.นราธิวาส หารือ ใสสภาผู้แทนราษฎร การใช้กฎอัยการศึกปิดล้อม มีแต่ความสูญเสีย
.
#ขุนคมคำ

‘กูเฮง’ ส.ส.นราธิวาส หารือ ใสสภาผู้แทนราษฎร การใช้กฎอัยการศึกปิดล้อม มีแต่ความสูญเสีย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ