ก่อนที่จะคนสิ้นลมหายใจส่งเสริมส่งเสริมให้กล่าวชะฮาดะฮฺหนึ่งครั้งใช่หรือไม่

Loading