ก่อมมีลูกมีรอบเดือนเจ็ดวันหลังมีลูกมีห้าวันต้องรอเจ็ดวันก่อนไหมถึงจะละหมาดได้

Loading