ก่อมมีลูกมีรอบเดือนเจ็ดวันหลังมีลูกมีห้าวันต้องรอเจ็ดวันก่อนไหมถึงจะละหมาดได้ – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ