ก่อมมีลูกมีรอบเดือนเจ็ดวันหลังมีลูกมีห้าวันต้องรอเจ็ดวันก่อนไหมถึงจะละหมาดได้

จำนวนการดู 42 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง