skip to Main Content

SOCIAL : ก้าวสู่ปีที่ 4 สะพานบุญครูหนึ่ง ปธ.กอจ.แม่ฮ่องสอน
.
ภาพการช่วยเหลือมอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้พิการ คนชรา วัสดุทางการแพทย์ สร้างบ้านผู้ยากไร้ รวมไปถึงการซ่อมแซมต่างๆ เป็นความภาคภูมิใจของสังคมมุสลิมไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนาม “สะพานบุญครูหนึ่ง”
.
นายชาติชาย น้อยสกุล ประธานคณะกรรมการอิสลามแม่ฮ่องสอน เล่าว่า ตนเองเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนมากทุกคนจะรู้จักในนาม “สะพานบุญครูหนึ่ง” ในสื่อโซเชี่ยลโลกออนไลน์ เป็นภาพของการช่วยเหลือและเป็นภาพที่เราเห็นจนชินตาในการรวมพลังบุญ ช่วยคนแม่ฮ่องสอน ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติและศาสนา จึงเป็นภาพที่เราสามารถเห็นผ่านสื่อโซเชียลอยู่อย่างสม่ำเสมอถึงการช่วยเหลือ
.
จุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือผู้อื่น เริ่มจากทุนทรัพย์ของตนเอง ปัจจุบันนี้มีองค์กรในนามสะพานบุญครูหนึ่ง ได้รับความสนใจจากผู้คนช่วยกันบริจาคทั้งเงิน สิ่งของเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ไม่เพียงแต่ผู้คนในแม่ฮ่องสอนเท่านั้น ในขณะนี้มีผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคมาจากทั่วประเทศอีกด้วย* สะพานบุญครูหนึ่ง จะทำหน้าที่รับบริจาค รวบรวมสิ่งของจำพวกข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็กและผู้ใหญ่ เสื้อผ้า ยา ขนม แมส น้ำดื่ม วัสดุทางการแพทย์จำพวกชุด PPE เพื่อมอบแก่ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ 7 อำเภอ จ.แม่ฮ่องสอน สร้างห้องน้ำ สร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงการซ่อมแซม นอกจากการช่วยเหลือในด้านต่างๆ สะพานบุญครูหนึ่ง ยังคงติดตามความก้าวหน้าความเป็นอยู่ ของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ พบปะเยี่ยมเยียนทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กันและกัน สะพานบุญครูหนึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว
.
ซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปี สะพานบุญครูหนึ่งได้ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนแก่คนชรา กว่า 800 ราย ผู้พิการ 350 ราย และการบริจาคช่วยเหลือโลงศพอีก 150 ใบ*
.
เชียงใหม่นิวส์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=aulKXS6ItOE
.
สะพานบุญครูหนึ่ง

https://www.facebook.com/chartchay.noisakul

ก้าวสู่ปีที่ 4 สะพานบุญครูหนึ่ง ปธ.กอจ.แม่ฮ่องสอน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ