White Channel

“ก้าวไกล” ยื่นหนังสือถึงประธานสภา แก้ รธน.ปิดสวิตช์ ส.ว. “วันนอร์” รับลูก บอกเป็นเรื่องด่วน

POLITICS : “ก้าวไกล” ยื่นหนังสือถึงประธานสภา แก้ รธน.ปิดสวิตช์ ส.ว. “วันนอร์” รับลูก บอกเป็นเรื่องด่วน
.
เมื่อ14 กรกฎาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารรัฐสภา พรรคก้าวไกล เดินทางเข้ายื่น หนังสือกับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม. 272 ปิดสวิตช์ ส.ว.เลือกนายกฯ
.
โดยนายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกล เปิดเผยหลังยื่นหนังสือ ว่า ในวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของพรรคก้าวไกล ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ได้เข้าชื่อสมาชิก ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ยื่นแก้ไขร่างเพิ่มรัฐธรรมนูญ
คอนเทนต์แนะนำ
.
ที่มีสระสำคัญ ก็คือ เสนอให้ยกเลิกมาตรา 272 บทเฉพาะกาล ที่ให้อำนาจ ส.ว. มีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราว
ซึ่งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคืนอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี ให้กับประชาชน หรือเราเรียกกันว่า การปิดสวิตช์ ส.ว.
.
สืบเนื่องจากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี วานนี้ (14 ก.ค.66) ก็ปรากฎว่ามีสมาชิก ส.ว.จำนวนมาก ได้งดออกเสียงเป็นจำนวน 159 คน และไม่มาประชุมอีก 43 คน ซึ่งหลายคนได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า ว่าตนเองไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ใช้อำนาจ ทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย เป็นเรื่องของ ส.ส. ดังนั้นเมื่อ ส.ว. จำนวนมากประสงค์เช่นนั้น ส.ว.หลายคนใช้สิทธิงดออกเสียง หรือ ไม่มาประชุม ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็จะนำไปสู่ทางตันทางการเมือง เราพรรคก้าวไกล ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ก็จะเสนอทางออก เนื่องจาก ส.ว.เองไม่ยอมลงมติวานนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่จะโหวตนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี และเชื่อว่าทางนี้จะเป็นทางออก ที่ตอบโจทย์ทั้งทาง ส.ว.เอง และตอบโจทย์กับระบบรัฐสภาของไทย เชื่อว่าการเมืองไทยจะเดินหน้าไปข้างหน้าได้ เพื่อให้ได้รัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วที่สุด
.
ด้านนายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวภายหลังรับหนังสือจากพรรคก้าวไกล ว่าในฐานะที่ตนเป็นประธานสภาได้รับหนังสือจากพรรคก้าวไกล เพื่อยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.272 ตามที่รัฐบาลก้าวไกลได้ชี้แจง หลังจากนี้จะตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินการต่อไป ตามเจตจำนงของพรรคก้าวไกล
“โดยประการแรกจะให้เจ้าหน้าที่นำรายชื่อไปตรวจสอบว่าครบหรือไม่ และสิ่งที่ต้องการแก้ไขนั้น ไม่ได้ขัดกับในรัฐธรรมนูญที่ได้กล่าวไว้ รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ก็จะนำไปตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง ซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพราะน่าจะเป็นเรื่องด่วน” วันนอร์ กล่าว
.
PPTV

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ