White Channel

ก.ต่างประเทศอัฟกานิสถาน วอนปากีสถาน ปล่อยตัวผู้ลี้ภัยอัฟกันแม่ลูกอ่อน และเด็กเล็ก

WORLD : ก.ต่างประเทศอัฟกานิสถาน วอนปากีสถาน ปล่อยตัวผู้ลี้ภัยอัฟกันแม่ลูกอ่อน และเด็กเล็ก
.
30 ธันวาคม 65 กระทรวงการต่างประเทศของอิสลามเอมิเรตแห่งอัฟกานิสถาน ร้องขอให้ปากีสถานปล่อยตัวผู้ลี้ภัยชาวอัฟกัน ที่มีทั้งเด็ก สตรี และแม่ลูกอ่อน ซึ่งถูกคุมขังในประเทศปากีสถาน
.
กระทรวงกล่าวในการแถลงข่าวว่า แม้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของปากีสถานให้คำมั่นสัญญากับสถานทูตอัฟกานิสถานและสถานกงสุลใหญ่อัฟกานิสถานในกรุงอิสลามาบัด ผู้หญิงและเด็กยังคงถูกจับกุมในปากีสถาน โดยเฉพาะในแคว้นสินธุ ชาวอัฟกันยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ
.
หนังสือพิมพ์อัฟกานิสถาน กล่าวเสริมว่า สถานเอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานในกรุงอิสลามาบัด ขอเรียกร้องทางการปากีสถานอีกครั้งว่า การจำคุกและทรมานผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถานและนักเดินทางที่อาศัยอยู่ในปากีสถาน โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก แม่ลูกอ่อนและผู้ป่วยนั้น ไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของทั้งสองประเทศ
.
Bakhtar News
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ