skip to Main Content

SOCIAL : รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมในคณะของกระทรวงกิจการศาสนาฯแห่งราชาอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสเข้าเยี่ยมมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (19 ส.ค.65) ท่านสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิฯ อาจารย์ซาฟีอี นภากร อิหม่ามประจำมัสยิดศูนย์กลางอิสลามฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯให้การต้อนรับ
.
ในการนี้ได้เยี่ยมนิทรรศการสานสัมพันธ์ไทย-ซาอุที่จัดขึ้นในบริเวณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนช่องทีวีซาอุในประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆที่ส่งผลให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไป อินชาอัลลอฮ์
.
ขอบคุณ
#abuhaiyarn
M.Faozi Da’wah Update
.

ก.ศาสนาซาอุฯ เยี่ยมมูลนิธิศูนย์กลางอิสลาม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ