skip to Main Content

SOUTH : ขนส่งยะลา ผลักดัน “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

สำนักงานขนส่ง จ.ยะลา นำเจ้าหน้าที่ พร้อมทีมงาน วิทยากรจาก บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขายะลา ให้ความรู้เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ความเสี่ยงและสภาพการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ของรถจักรยานยนต์ แก่ นักเรียน โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยเน้นให้นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน มีจิตสำนึกที่ดีและมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร เรียนรู้เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมถึงรับทราบข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งผลักดันกลุ่มนักเรียนรุ่นใหม่ ให้ได้รับการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน เข้าร่วมจำนวน 179 คน
นางสาวอามีเน๊าะ สะแต หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนหญิงโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิฯ กล่าวว่า “เนื่องจากการขับขี่ปลอดภัยต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่ง ณ ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นอย่างมากมาย การที่ตัวแทนหน่วยงานสำนักงานขนส่งยะลา และทีมงาน มาให้ความรู้ ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาเด็กเคยขับขี่ในรูปแบบที่ยังไม่ผ่านการอบรม ก็จะขับรถถูกและผิดบ้าง หลังจากนี้ เชื่อว่า สังคมจะได้รับประโยชน์ ทำให้เกิดความปลอดภัย บนท้องถนนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเด็กจะตระหนักในเรื่องความปลอดภัยการสวมหมวกกันน็อค การที่นักเรียนปลอดภัย สังคม ก็ปลอดภัยด้วย”
ทางด้าน นักเรียนหญิงชั้น ม.6 อิมตีนาน ดาตู ได้กล่าวขอบคุณทางขนส่ง และทีมงาน โดยบอกว่า “การอบรมครั้งนี้จะช่วยให้ตนเอง และเพื่อนๆ ได้รู้จักกฎจราจรมากขึ้น ได้ใช้ความรู้ ได้ใช้ยานพาหนะบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง ต่อไป”
ทั้งนี้ จากข้อมูล ในปี 2560 ประเทศไทยขยับอันดันประเทศที่มีอัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางท้องถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก มาอยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า 37 รายต่อประชากรแสนราย อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยรถจักรยานยนต์มากที่สุดในโลก ด้วยอัตราเฉลี่ยกว่า 15 รายต่อวัน กรมการขนส่งทางบกได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดให้
สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด จัดทำโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ขึ้นดังกล่าว
.
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา

ขนส่งยะลา ผลักดัน “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ