skip to Main Content

SOCIAL : ฝากถึงผู้ที่จะแสวงบุญฮัจย์ปีนี้ ระวังเรื่องการขาดน้ำ เพราะเป็นช่วงฤดูร้อน ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับฮัจย์ ให้มากกว่าการโฆษณาว่ามากับบริษัทตัวเองแล้วจะได้อุมเราะห์หลายๆครั้ง ซึ่งอยากให้ลดการแข่งขันในเรื่องนี้และมุ่งเน้นในเรื่องฮัจย์ให้มากกว่า เพราะมีผู้แสวงบุญหลายคนมีอาการป่วยก่อนที่จะทำพิธีฮัจย์
.
นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ตัวแทนสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในงาน แถลงข่าวการประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนา อิสลาม โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการ
.
1 มิถุนายน 2565
.
#ขุนคมคำ

ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับฮัจย์ ให้มากกว่าการโฆษณาว่ามากับบริษัทตัวเองแล้วจะได้อุมเราะห์หลายๆครั้ง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ