ของในร้านอาหารฮาลาลแต่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเข้าไปกินอาหารได้ไหม

จำนวนการดู 86 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง