ขอบคุณคุณมุสตอฟา มะหะหมัด เจ้าของธุรกิจในเครืออดามัส บริจาครถตู้ 1 คัน เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์นิวมูนเพื่อพัฒนาเยาวชน มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

SOCIAL : ขอบคุณคุณมุสตอฟา มะหะหมัด เจ้าของธุรกิจในเครืออดามัส บริจาครถตู้ 1 คัน เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์นิวมูนเพื่อพัฒนาเยาวชน มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
.
1 เมษายน 66
Whitenews
.

ขุนคมคำ

จำนวนการดู 79 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง