skip to Main Content

SOCIAL : ขอบคุณฮาลาล : ประเทศไทย คือ ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี มีชื่อเสียงระดับสากล
-ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก ในปี 2562
-99 % ของผู้ประกอบการฮาลาล ไม่ใช่มุสลิม
-เป็นส่วนสำคัญ สะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย- ซาอุ
-ฮาลาลสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมหาศาล
.
#ฮาลาลกับความสันพันธ์ไทย-ซาอุ
แม้ประเทศไทยมิใช่เป็นประเทศมุสลิม แต่ด้วยความมุ่งมั่นของ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างระบบมาตรฐานงานด้านฮาลาล จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาหรับตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จนกระทั่งสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries, SMIIC) ภายใต้องค์การความร่วมมือชาติอิสลาม (Organization of Islamic Cooperation, OIC) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก UN รับประเทศไทยในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ มีฉันทามติร่วมกัน ประกาศรับประเทศไทยเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
.
และเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมมาตรฐานฮาลาล OIC/SMIIC (17th SMIIC Board of Directors (BOD) Meeting and 13th General Assembly (GA) Meeting) โดยงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในกลุ่มประเทศโลกอิสลาม ซึ่งจัดประชุมทุกปี เป็นการประชุมใหญ่ครั้งที่ 13 และประชุมกรรมการอำนวยครั้งที่ 17 คณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาล นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
.
เมื่อปลายปี 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดงาน Thailand Halal Assembly 2018 ขึ้น โดยงานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี เป็นการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับงานแสดงสินค้าฮาลาลจากทั่วโลก (Expo)
ซึ่งในงาน THA 2018 ดังกล่าว องค์กรสันนิบาตโลกมุสลิม (Muslim World Legue – MWL) หรือ อัล-รอบิเฏาะฮ์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ราชอาณาจักรซาอุดี้อาระเบีย ได้ส่งผู้แทน คือ “ดร.อับดุลเราะฮ์มาน บิน อับดุลเลาะฮ์ อัล-ซาอิด” (Dr.Abdul Rahman bin Abdullah Al Zaid) มาร่วมเป็นเกียรติในงาน ตามคำเชิญของ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะผู้จัดงาน ที่ได้เรียนเชิญไว้ เมื่อได้ไปเยี่ยมเยียนที่ทำการ MWL ที่นครมักกะฮ์ เมื่อปีที่ผ่านมา (2560)
ซึ่งคณะผู้จัดงาน THA 2018 มาทราบจากสถานทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ในภายหลังว่า ดร.อับดุลเราฮ์มาน บิน อับดุลเลาะฮ์ อัล-ซาอิด ได้เดินทางมาในนามของ มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัด บิน ซาลมาน และการตัดสินใจของท่านจะมีผลในเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆ กับประเทศไทยอีกด้วย
.
ดร.มูฮัมหมัด บิน อับดุลคารีม อัลอิซซา เลขาธิการทั่วไปของสมาคมมุสลิมโลก กล่าวระหว่างการเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2562 ระบุว่า ซาอุฯ สนใจด้านฮาลาลอย่างมาก โดยรัฐบาลซาอุฯ จะให้ Muslim world league หรือสำนักเลขาธิการองค์การสันนิบาตโลกมุสลิม เป็นผู้แทนจากรัฐบาลซาอุฯ ดำเนินการในเรื่องของฮาลาล ซึ่งไทยถือเป็นประเทศชั้นนำในการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปยังประเทศซาอุฯ เพราะ #ไทยได้ใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้แน่นอน
.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตลาดมุสลิมมีความสำคัญมากขึ้น จากปัจจัยด้านจำนวนประชากรและศักยภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศมุสลิม โดยปัจจุบันมีชาวมุสลิมทั่วโลก ประมาณ 2 พันล้านคน จากประชากร รวม 7.8 พันล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 29% จากประชากรทั่วโลก และคาดว่าในปี 2593 จะมีชาวมุสลิมจำนวน 2.8 พันล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 29.67% ของประชากรโลกทั้งหมด และปัจจุบันมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและอาหารฮาลาลในแต่ละปีมีมากกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 13 ล้านล้านบาท สำหรับประเทศไทยมีมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและอาหารฮาลาล อยู่ที่ 400,000 ล้านบาท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและอาหารฮาลาล เติบโตกว่า 10% ตามความต้องการอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีสูงขึ้น
.
“ฮาลาล เฉพาะที่ส่งออกประเทศมุสลิม 57 ประเทศ ส่งออกไป 6,100 ล้านเหรียญ เกือบ 2 แสนล้านบาท ผู้ประกอบการ 99 เปอร์เซ็นต์ เป็นคนไทยที่ไม่ใช่มุสลิม ฉะนั้นฮาลาล สิ่งที่มุสลิมทำ ทำเพื่อประเทศไทย ส่วนองค์ที่ทำด้านรับรองฮาลาล มีรายได้ไม่ถึง 0.1 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ เมื่อความสัมพันธ์ไทย-ซาอุ เป็นปกติ จะนำรายได้มหาศาลเข้าประเทศไทย” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในเวที ถอดบทเรียนไทย- ซาอุ ที่มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อ 28 มกราคม 65

.
ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก ในปี 2562 ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไทยมีมูลค่าส่งออกถึง 35,037 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 2.44 % ของมูลค่าตลาดอาหารฮาลาลโลก (ข้อมูลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย)
.
.
ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีรัฐบาลไทยเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ ตอนหนึ่ง เมื่อ 26 มกราคม 65 ใจความว่า…
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ผมเดินทางไปประชุมมาตรฐานฮาลาลที่ซาอุดีอาระเบียพร้อมอาจารย์ปกรณ์ ปรียากร ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ และ ดร.มุฮัมหมัดอมีน เจ๊ะนุ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับทราบข่าวดีด้านการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ทั้งจากประธานหอการค้าซาอุดีอาระเบีย จากอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮฺ และอีกหลายฝ่าย ทว่าเป็นแค่ข่าวยังไม่มีรายละเอียด
ผมและทีมงานไปประชุมที่ซาอุดีอาระเบียสองสามครั้ง ที่ผ่านมาเมื่อได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายซาอุดีอาระเบีย เห็นว่าเขาระวังตัวกันมากในการพบปะพูดคุยกับฝ่ายเรา แต่มาครั้งใหม่เมื่อปลายปีที่แล้ว ฝ่ายซาอุดีอาระเบียเปิดกว้างจนเห็นได้ชัด ขอเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้พบทั้งท่านอธิการบดีและผู้บริหารทั้งชุด พูดคุยกันเรื่องความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียเสียด้วยซ้ำ ความที่ท่านอธิการบดีทรงเป็นบุคคลระดับเชื้อพระวงศ์ ยิ่งทำให้พวกเรามั่นใจว่าคงได้ข่าวดีด้านความสัมพันธ์ และมันก็เป็นอย่างที่คาดจริง ๆ
.
ขอบคุณ : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย //1 ใน 500 มุสลิมที่มีทรงอิทธิพลต่อโลก ต่อเนื่อง 13 ปี
รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้ทำงานด้านฮาลาลทุกๆท่าน
.
อ้างอิง
“รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน” มุสลิมไทยหนึ่งเดียวผู้พลิกบทบาทนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับโลกhttps://d.facebook.com/HSC.CU/photos/a.202082916478394/4711236598896314/?type=3&source=48
.

‘ฮาลาลไทย’ โชว์ศักยภาพในเวทีโลกอิสลาม


.
https://www.halalscience.org/
.

.
#ขุนคมคำ

ขอบคุณฮาลาล : ประเทศไทย คือ ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี มีชื่อเสียงระดับสากล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ