White Channel

ขอพระเจ้าคุ้มครอง มุสลิมใหม่จากอเมริกา อาสาร่วมโครงการแจกกุรอานแปลฟรี

WORLD : ขอพระเจ้าคุ้มครอง มุสลิมใหม่จากอเมริกา อาสาร่วมโครงการแจกกุรอานแปลฟรี
.
อดีตคริสเตียนจากอเมริกา เขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามและอาสาเข้าร่วมโครงการอัล-ฟุรกอน(Furqaan Project) ซึ่งพันธกิจคือการมอบสำเนาข้อความของอัลกุรอานฉบับแปลภาษาอังกฤษแก่ชายหญิงและเด็กที่ไม่ใช่มุสลิมทุกคนในอเมริกา
.
อัลกุรอานจะแจกไปทั่วภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาไปยังสถานที่ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด เช่น แจกจ่ายให้กับนักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย นักโทษ-เรือนจำ มัสยิด ครัวเรือนต่างๆ และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
.
ความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้า ผู้เรียกร้องอิสลามจำนวนมากไม่ใช่มุสลิม ดังนั้นเมื่อพวกเขาตระหนักถึงความเป็นจริงของศาสนาที่ยิ่งใหญ่นี้ ศาสนาแห่งเอกเทวนิยม และยอมรับอิสลาม พวกเขารู้ว่าพรนี้จะต้องส่งต่อไปยังผู้อื่น..
.
โอ้พระเจ้า โปรดคุ้มครองบรรดาผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่อิสลาม และโปรดให้ผู้ที่ได้รับการชี้แนะนั้นยึดมั่นในอิสลาม 🤲
.
Furqaan Project

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ