White Channel

ขอพระเจ้าคุ้มครอง สน.จุฬาฯส่งนศ.ทุนมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร

SOCIAL : #ขอพระเจ้าคุ้มครอง สน.จุฬาฯส่งนศ.ทุนมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร
.
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักจุฬาราชมนตรี เดินทางไปอำนวยความสะดวก พร้อมแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ แก่นักศึกษาทุน ที่เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จำนวน 33 คน
.
ในการนี้ ท่านเลขานุการจุฬาราชมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักศึกษา พรัอมข้อแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเน้นยำให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเก็บเกี่ยววิชาความรู้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในต่างแดน
.
ขอเอกองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้นักศึกษาทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และประสบความสำเร็จในการศึกษา นำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติ และสังคมมุสลิมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
.
สำนักจุฬาราชมนตรี

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ