ขอย้ำอย่างหนักแน่นว่า“ประชาชน ประเทศไทย ต้องการ รัฐบาลประชาธิปไตย”

POLITICS : ขอย้ำอย่างหนักแน่นว่า
“ประชาชน ประเทศไทย ต้องการ รัฐบาลประชาธิปไตย”

วันมูหะมัดนอร์มะทา หน.พรรคประชาชาติ กล่าว

.

รัฐบาล #ประชาธิปไตย

17 พฤษภาคม 2566

ขุนคมคำ

Loading